تولید تجهیزات دانش بنیان آتش-نشانی با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان | آتش مهاران نوین آریا

تولید تجهیزات دانش بنیان آتش نشانی

تولید تجهیزات دانش بنیان آتش نشانی 800 492 آتش مهاران نوین آریا


تولید تجهیزات دانش بنیان آتش نشانی

نقش به سزای شرکت اتش مهاران در افزایش کمی و کیفی تجهیزات دانش بنیان آتش نشانی قابل ستایش است . بر اساس همکاری ارزشمند مراکز علمی نظیر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه های معتبر با شرکت اتش مهاران ، محصولات دانش بنیان آتش نشانی با قابلیت رقابت با برندهای مطرح خارجی طراحی و تولید گردیده است و در حال حاضر به منظور تجاری سازی در دپارتمان تحقیق و توسعه آتش مهاران در حال برنامه ریزی می باشد.