ماشین های آتش نشانی سنگین | ماشین آتش نشانی آتش مهاران
مثلث

آتش مهاران نوین آریا

شرکت ” آتش مهاران نوین آریا ” با بیش از یک دهه فعالیت مستمر و پویا، هم اکنون در زمره شرکتهای برتر صنعت کشور شناخته می شود. آتش مهاران کامل ترین خط تولید دستگاه های آتش نشانی در صنعت را دارد و در حال حاضر انواع ماشین های سنگین آتش نشانی ، ماشین های نیمه سنگین آتش نشانی ، ماشین های مدیریت بحران و موتورسیکلت های پیشرو از جمله محصولات و تولیدات این واحد صنعتی است.

ماشین های آتش نشانی سنگین | ماشین آتش نشانی آتش مهاران
مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی

با توجه به طراحی ، امکانات و ظرفیت بالای مخازن آب و فوم از این مدل خودروها در عملیات های بزرگ اطفاء حریق صنعتی و شهری استفاده می شوند. این مدل از خودروهای سنگین آتش نشانی بر اساس ظرفیت شاسی، طبق استانداردهای NFPA و IPS و با توجه به نیاز کاربران جهت استفاده در سایت های مورد نظر طراحی و ساخته می شوند.

ماشین نیمه سنگین آتش نشانی | آتش مهاران نوین آریا
مثلث

ماشین نیمه سنگین آتش نشانی

با توجه به طراحی، امکانات و ظرفیت مخازن آب و فوم از این مدل خودرو به عنوان خودرویی پیشرو یا واکنش سریع در عملیات های اطفاء حربق استفاده می شود. با توجه به وزن پایین و چابک بودن این خودرو ها، کاربرد بسیار خوبی در عملیات های شهری و جاده ای و همچنین بعضی از صنایع را دارد. این مدل از خودروهای آتش نشانی بر اساس ظرفیت شاسی و طبق استاندارد های NFPA و IPS ، با توجه به نیاز کاربران جهت استفاده در سایت های مورد نظر طراحی و ساخته می شوند.

ماشین نیمه سنگین آتش نشانی | آتش مهاران نوین آریا
مثلث

ماشین نیمه سنگین آتش نشانی

با توجه به طراحی، امکانات و ظرفیت مخازن آب و فوم از این مدل خودرو به عنوان خودرویی پیشرو یا واکنش سریع در عملیات های اطفاء حربق استفاده می شود. با توجه به وزن پایین و چابک بودن این خودرو ها، کاربرد بسیار خوبی در عملیات های شهری و جاده ای و همچنین بعضی از صنایع را دارد. این مدل از خودروهای آتش نشانی بر اساس ظرفیت شاسی و طبق استاندارد های NFPA و IPS ، با توجه به نیاز کاربران جهت استفاده در سایت های مورد نظر طراحی و ساخته می شوند.

مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی

با توجه به طراحی ، امکانات و ظرفیت بالای مخازن آب و فوم از این مدل خودروها در عملیات های بزرگ اطفاء حریق صنعتی و شهری استفاده می شوند. این مدل از خودروهای سنگین آتش نشانی بر اساس ظرفیت شاسی، طبق استانداردهای NFPA و IPS و با توجه به نیاز کاربران جهت استفاده در سایت های مورد نظر طراحی و ساخته می شوند.

ماشین نیمه سنگین آتش نشانی آتش مهاران
ماشین های آتش نشانی امداد و نجات | آتش مهاران نوین آریا
مثلث

ماشین مدیریت بحران و امداد و نجات

با توجه به نیاز کاربران و نوع استفاده از این خودروها در سایت های مختلف عملیاتی (شهری ، صنعتی و جاده ای)، طراحی های متفاوتی جهت استقرار انواع تجهیزات امداد و نجات و ابزار آلات در آن ها انجام می شود. طراحی این خودروها بر اساس نوع شاسی، نوع استقرار تجهیزات مختلف و نیار کاربران طبق استاندارد های NFPA و IPS انجام می شوند.

مثلث

ماشین مدیریت بحران و امداد و نجات

با توجه به نیاز کاربران و نوع استفاده از این خودروها در سایت های مختلف عملیاتی شهری ، صنعتی و جاده ای طراحی های متفاوتی جهت استقرار انواع تجهیزات امداد و نجات و ابزار آلات در آن ها انجام می شود. طراحی این خودروها بر اساس شاسی، نوع استقرار تجهیزات مختلف و نیار کاربران طبق استاندارد های NFPA و IPS انجام می شوند.

ماشین های آتش نشانی امداد و نجات | آتش مهاران نوین آریا
موتور سیکلت های پیشرو آتش نشانی | آتش مهاران نوین آریا
مثلث

موتورسیکلت های پیشرو

با توجه به دو ویژگی سرعت و چابک بودن، از این وسیله نقلیه در ترافیکهای شهری، معابر تنگ، کوهستانی و خاکی جهت واکنش سریع در عملیات های اطفاء حریق و امداد استفاده می شود.

موتور سیکلت های پیشرو آتش نشانی | آتش مهاران نوین آریا
مثلث

موتورسیکلت های پیشرو

با توجه به دو ویژگی سرعت و چابک بودن، از این وسیله نقلیه در ترافیکهای شهری، معابر تنگ، کوهستانی و خاکی جهت واکنش سریع در عملیات های اطفاء حریق و امداد استفاده می شود.

لوگو آتش مهاران | لوگو آتش مهاران نوین آریا
واقعیت مجازی | آتش مهاران نوین آریا

تور کارخانه

واقعیت افزوده | آتش مهاران نوین آریا

محصولات

دانلود کاتالوگ | آتش مهاران نوین آریا

دانلود کاتالوگ

واقعیت مجازی | آتش مهاران نوین آریا

تور کارخانه

واقعیت افزوده | آتش مهاران نوین آریا

اپلیکیشن واقعیت افزوده

دانلود کاتالوگ | آتش مهاران نوین آریا

دانلود کاتالوگ