تفاوت ماشین آتش نشانی آمریکا و اروپا | آتش مهاران نوین آریا

تفاوت ماشین آتش نشانی آمریکا و اروپا

تفاوت ماشین آتش نشانی آمریکا و اروپا 800 527 آتش مهاران نوین آریا


تفاوت ماشین آتش نشانی آمریکا و اروپا

به گفته کارشناسان ، مهمترین و بزرگترین تفاوت ماشین های آتش نشانی آمریکا و اروپا در سایز شاسی این خودروها است. به گفته این کارشناسان کامیون‌هایی که در آمریکا به عنوان ماشین آتش نشانی استفاده می‌شوند دارای شاسی بسیار بزرگتری نسبت به شاسی کامیون‌های اروپایی هستند، در حالی که در اروپا از کامیون‌های بنز و ولوو با شاسی معمولی استفاده می‌شود. البته شایان ذکر است که استفاده از شاسی کوچک به معنی قدرت کم این خودروها نیست و این کامیو‌هان قابلیت حمل تعداد زیادی آتش نشان و ابزار مورد نیاز را دارند. این خودروها قابلیت حمل ۹ آتش نشان را دارند. در قسمت جلویی کابین راننده و افسر مسئول و در پشت سر آنها محل خاصی برای آتش نشان‌ها در نظر گرفته شده است.

در اروپا ماشین‌های آتش نشانی کاربرد خاص دارند و طراحی آنها تنها متناسب با استفاده آنهاست. به عنوان مثال خودروهایی که به منظور مقابله با حوادث در ارتفاع استفاده می‌شوند ( نردبان‌های آتش نشانی ) ، مجهز به تانکر آب نیستند. از طرفی خودروهایی که دارای تانکر هستند، مجهز به نردبان نیستند. به همین منظور به صورت بهینه از این خودروها استفاده می‌شود. با این حال تمامی این خودروها ابزار مورد نیاز آتش نشان‌ها را حمل می‌کنند.