تولید تجهیزات دانش بنیان آتش-نشانی با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان | آتش مهاران نوین آریا

تولید تجهیزات دانش بنیان آتش نشانی با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

تولید تجهیزات دانش بنیان آتش نشانی با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 800 492 آتش مهاران نوین آریا


تولید تجهیزات دانش بنیان آتش نشانی با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

نقش به سزای شرکت اتش مهاران در افزایش کمی و کیفی تجهیزات دانش بنیان آتش نشانی قابل ستایش است . بر اساس همکاری ارزشمند مراکز علمی نظیر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه های معتبر با شرکت اتش مهاران ، محصولات دانش بنیان آتش نشانی با قابلیت رقابت با برندهای مطرح خارجی طراحی و تولید گردیده است و در حال حاضر به منظور تجاری سازی در دپارتمان تحقیق و توسعه آتش مهاران در حال برنامه ریزی می باشد.