ماشین آتش نشانی

HSE نفت و گاز | آتش مهاران نوین آریا

امنیت در HSE نفت و گاز

امنیت در HSE نفت و گاز 2000 1333 آتش مهاران نوین آریا

امنیت در HSE نفت و گاز به ایمنی در این صنعت مربوط می‌شود. یکی از اصلی ترین بخش‌های استانداردهای امنیتی در HSE نفت و گاز مربوط به تجهیزات ایمنی آتش نشانی است.

صنایع نفت و گاز | آتش مهاران نوین آریا

HSE نفت و گاز

HSE نفت و گاز 800 527 آتش مهاران نوین آریا

HSE نفت و گاز نیز درست مانند بقیه شاخه‌های HSE دارای اهمیت بسیار زیادی است. با این حال می‌توان گفت HSE نفت و گاز به واسطه حساس بودن این حوزه اهمیت دو چندان دارد

تفاوت ماشین آتش نشانی آمریکا و اروپا | آتش مهاران نوین آریا

تفاوت ماشین آتش نشانی آمریکا و اروپا

تفاوت ماشین آتش نشانی آمریکا و اروپا 800 527 آتش مهاران نوین آریا

به گفته کارشناسان ، مهمترین و بزرگترین تفاوت ماشین های آتش نشانی آمریکا و اروپا در سایز شاسی این خودروها است. که امری حیاتی و اساسی به شماره می رود.

ماشین های سنگین آتش نشانی | ماشین های آتش نشانی | آتش مهاران نوین آریا

آشنایی با انواع ماشین آتش نشانی

آشنایی با انواع ماشین آتش نشانی 800 442 آتش مهاران نوین آریا

تقریباً تمام مردم با این مدل از ماشین آتش نشانی آشنایی دارند. این مدل از انواع ماشین آتش نشانی ، همان کامیون‌های معروفی هستند که دارای پمپ‌های قوی آب هستند .