ماشین آتش نشانی امداد و نجات

حضور مدیرعامل آتش مهاران در گردهمایی مدیران فرودگاه های کشور | آتش مهاران نوین آریا

حضور آتش مهاران در گردهمایی مدیران فرودگاه های کشور

حضور آتش مهاران در گردهمایی مدیران فرودگاه های کشور 800 492 آتش مهاران نوین آریا

با توجه به سوابق درخشان همکاری آتش مهاران نوین آریا با مراکز فرودگاهی کشور ، حضور مدیرعامل اتش مهاران در جمع مدیران فرودگاه های کشور را در این رویداد داشتیم.

تفاوت ماشین آتش نشانی آمریکا و اروپا | آتش مهاران نوین آریا

تفاوت ماشین آتش نشانی آمریکا و اروپا

تفاوت ماشین آتش نشانی آمریکا و اروپا 800 527 آتش مهاران نوین آریا

به گفته کارشناسان ، مهمترین و بزرگترین تفاوت ماشین های آتش نشانی آمریکا و اروپا در سایز شاسی این خودروها است. که امری حیاتی و اساسی به شماره می رود.

ماشین های سنگین آتش نشانی | ماشین های آتش نشانی | آتش مهاران نوین آریا

آشنایی با انواع ماشین آتش نشانی

آشنایی با انواع ماشین آتش نشانی 800 442 آتش مهاران نوین آریا

تقریباً تمام مردم با این مدل از ماشین آتش نشانی آشنایی دارند. این مدل از انواع ماشین آتش نشانی ، همان کامیون‌های معروفی هستند که دارای پمپ‌های قوی آب هستند .