شرکت آتش مهاران نوین آریا

تفاوت ماشین آتش نشانی آمریکا و اروپا | آتش مهاران نوین آریا

تفاوت ماشین آتش نشانی آمریکا و اروپا

تفاوت ماشین آتش نشانی آمریکا و اروپا 800 527 آتش مهاران نوین آریا

به گفته کارشناسان ، مهمترین و بزرگترین تفاوت ماشین های آتش نشانی آمریکا و اروپا در سایز شاسی این خودروها است. که امری حیاتی و اساسی به شماره می رود.

مانیتور آتش نشانی | آتش مهاران نوین آریا

مانیتور آتش نشانی

مانیتور آتش نشانی 800 433 آتش مهاران نوین آریا

مانیتور آتش نشانی با قفل کردن اتصالات ، اتصال سریع برای از بین بردن آسان هنگام سرویس دهی دستگاه و همچنین انتخاب جوی استیک را دارا می باشد .

shanghai post min

روش تخلیه ساکنین در زمان آتش سوزی برج های دوقلوی پتروناس

روش تخلیه ساکنین در زمان آتش سوزی برج های دوقلوی پتروناس 1024 595 آتش مهاران نوین آریا

روش تخلیه ساکنین در زمان آتش سوزی برج های دوقلوی پتروناس با طرح اختصاصی و ویژه ای انجام شد که در این مقاله به تفضیل شرح داده شده است .