روش های تخلیه در زمان آتش سوزی برای ساکنین برج های دوقلوی پتروناس و برج مرکز مالی جهانی شانگهای

روش های تخلیه در زمان آتش سوزی برای ساکنین برج های دوقلوی پتروناس و برج مرکز مالی جهانی شانگهای 1024 595 آتش مهاران نوین آریا


روشهای تخلیه در زمان آتش سوزی برای ساکنین برج های دوقلوی پتروناس و برج مرکز مالی جهانی شانگهای

روش های تخلیه در زمان آتش سوزی برای ساکنین برج های دوقلوی پتروناس و برج مرکز مالی جهانی شانگهای برج های دوقلوی پتروناس یک مجتمع بلند مرتبه ی دو برج دوقلو محسوب می شود که در شهر کوالالامپور در کشور مالزی واقع شده است. این برج ها د ارای تعداد 88 طبقه بوده که بر روی زمین مستقر بوده و 5 طبقه ی آنها در زیر زمین مستقر است. برج مرکز مالی جهانی شانگهای در سال 2008 احداث گردیده و در آن خدماتی از قبیل هتل و ساختمان های اداری ارایه می شود. در حال حاضر به عنوان دومین ساختمان بلند در شانگهای با ارتفاع 494/3 متر شناخته می شود. تعدد 91 آسانسور در ساختمان در حال تردد می باشند . طبقات پایین تر در ساختمان دارای مساحت استاندارد معادل 300 / 3 متر به توان دو ) 10826 فوت مربع (می باشند و مساحت هر طبقه در بخش های بالایی ساختمان با توجه به شکل ساختمان تغییر می کند. کارشناسان معتقدند هنگام مراجعه به پمپ بنزین یا گاز باید تلفن همراه را خاموش کرد و هیچگونه تماسی با آن برقرار نکرد، چرا که استفاده از این دستگاه ارتباطی در این مکان ها خطر انفجار را به همراه دارد. کوچکترین اصطکاک در پمپهای بنزین ممکن است باعث بروز حادثه شود؛ چراکه بخار ناشی از بنزین در محل پمپ بنزین خاصیت اشتعال بسیار زیادی دارد. پمپ بنزین دارای منطقه بندی خاصی است. خطرناکترین منطقه در پمپ بنزین، دهانه باک وسیله نقلیه به هنگام سوخت گیری است و مقدار بسیار کم انرژی تا دو دهم میلی ژول نیز میتواند در این منطقه باعث انفجار شود. این مقدار انرژی حتی می تواند از اصطکاک بین دست با موی سر یا لباس و روشن شدن گوشی تلفن همراه یا برقراری تماس با آن به وجود آید. گوشی های تلفن همراه ضد انفجار نیستند و با روشن شدن صفحه نمایش یا فشردن دکمه های آن ممکن است به دلیل نفوذ گاز سوخت ، انفجار رخ دهد. در همین حال احتمال انفجار در این حالت به هنگام سوخت گیری بنزین سوپر بسیار بیشتر از سایر موارد است.