پمپ آتش نشانی مدل روزنباور

نحوه رله کردن پمپ های سانتریفیوژ آتشنشانی | آتش مهاران نوین آریا

نحوه رله کردن پمپ های سانتریفیوژ آتش نشانی

نحوه رله کردن پمپ های سانتریفیوژ آتش نشانی 800 433 آتش مهاران نوین آریا

در رله کردن پمپ های سانتریفیوژ آتش نشانی مدار باز اب از منبع توسط یک پمپ قوی به داخل حوضچه ای منتقل و اتومبیل های اتشنشانی از حوضچه مزبور آبگیری می کنند