مانیتور Tornado

مانیتور آتش نشانی | آتش مهاران نوین آریا

مانیتور آتش نشانی

مانیتور آتش نشانی 800 433 آتش مهاران نوین آریا

مانیتور آتش نشانی با قفل کردن اتصالات ، اتصال سریع برای از بین بردن آسان هنگام سرویس دهی دستگاه و همچنین انتخاب جوی استیک را دارا می باشد .