مانیتور Tornado

مانیتور آتش نشانی | آتش مهاران نوین آریا

مانیتور آتش نشانی

800 433 آتش مهاران نوین آریا

مانیتور Tornado با قفل کردن ، اتصالات اتصال سریع برای از بین بردن آسان هنگام سرویس دهی دستگاه و همچنین انتخاب جوی استیک ، سوییچ جابجایی ، اتصال و کنترلر…