انواع رله کردن

نحوه رله کردن پمپ های سانتریفیوژ آتشنشانی | آتش مهاران نوین آریا

نحوه رله کردن پمپ های سانتریفیوژ آتش نشانی

نحوه رله کردن پمپ های سانتریفیوژ آتش نشانی 800 433 آتش مهاران نوین آریا

در رله مدار باز اب از منبع توسط یک پمپ سانتریفیوژ آتشنشانی قوی به داخل حوضچه ای منتقل و اتومبیل های اتشنشانی از حوضچه مزبور توسط پمپ آبگیری کرده …