آتشسوزی و ریزش ساختمان پلاسکو

آتش سوزی ساختمان پلاسکو | آتش مهاران نوین آریا

آتشسوزی و ریزش ساختمان پلاسکو

آتشسوزی و ریزش ساختمان پلاسکو 1024 595 آتش مهاران نوین آریا

آتشسوزی و ریزش ساختمان پلاسکو حادثه های بود که صبح روز پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ در چهارراه استانبول واقع در مرکز تهران رخ داد.