Slide المان المان ماشین آتش نشانی | آتش مهاران نوین آریا ماشین آتش نشانی | آتش مهاران نوین آریا المان المان مثلث المان المان المان المان لوگو آتش مهاران | لوگو آتش مهاران نوین آریا
مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی

ماشین سنگین آتش نشانی با توجه به طراحی، امکانات و ظرفیت بالای مخازن آب و فوم از این مدل خودروها در عملیات های بزرگ اطفاء حریق صنعتی و شهری استفاده می شوند. این مدل از خودروهای سنگین آتش نشانی بر اساس ظرفیت شاسی، طبق استانداردهای NFPA و IPS و با توجه به نیاز کاربران جهت استفاده در سایت های مورد نظر طراحی و ساخته می شوند.

ماشین آتش نشانی اسکانیا | آتش مهاران نوین آریا
ماشین آتش نشانی اسکانیا | آتش مهاران نوین آریا
مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی Daewoo Prima

شاسی :18 تن
ظرفیت مخزن آب :7000 لیتر
ظرفیت مخزن فوم :500 لیتر
جنس مخازن :مخزن آب Stainless Steel 304L
مخزن فوم: GRP
پمپ آب : Ziegler –EN1028-FPN10-3000-2HHL
پمپ شارژ فوم: LEO-ABK50D
مانیتور : دبی :قابل تنظیم بین 1000 تا 3500 لیتر بر دقیقه ،تحریک برقی ودستی ،داری کنترل ریموت و باسیم ،برد 60 الی 70 متر با گردش عمودی 15- تا 75 درجه و گردش افقی 270 درجه
هوزریل : طول شیلنگ 20 متر شیلنگ با قطر یک اینچ ،تحریک برقی و دستی
کاربری :آتش نشانی

مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی ISUZU

شاسی :18 تن
ظرفیت مخزن آب  :5000 لیتر
ظرفیت مخزن فوم :500 لیتر
جنس مخازن :مخزن آب از جنس گالوانیزه و مخزن فوم از جنس استنلس استیل
پمپ آب : دبی 3000 لیتر بر دقیقه
مانیتور :ظرفیت 3000 لیتر بر دقیقه – برد 70الی  75 متر با گردش عمودی 15- تا 75 درجه و گردش افقی 330 درجه
هوزریل :هوزریل از جنس آلومینیوم با طول شیلنگ 20 متر
کاربری :آتش نشانی

ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی ایویکو

شاسی :
ظرفیت مخزن آب :
ظرفیت مخزن فوم :
جنس مخازن :
پمپ آب :
مانیتور :
هوزریل :
کاربری :

مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی بنز آتگو

شاسی :26 تن
ظرفیت مخزن آب :10000
ظرفیت مخزن فوم :1000
جنس مخزن آب:کربن استیل (ST37)
جنس مخزن فوم : Stainless Steel 304
پمپ آب :روزنباور R600
مانیتور :
هوزریل :دو عدد هوزریل به طول شیلنگ 25 متر با قطر یک اینچ
کاربری :آتش نشانی

مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی بنز

شاسی :
ظرفیت مخزن آب :
ظرفیت مخزن فوم :
جنس مخازن :
پمپ آب :
مانیتور :
هوزریل :
کاربری :

ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی آمیکو

شاسی :19 تن
ظرفیت مخزن آب :9000
ظرفیت مخزن فوم :900
جنس مخازن آب : ورق استنلس استیل 304
جنس مخزن فوم : ورق اتنلس استیل 304
پمپ آب :طرح گودایوا ساخت ایران
مانیتور : ظرفیت 1200 لیتر بر دقیقه- برد 55الی  60 متر با گردش عمودی 15- تا 75 درجه و گردش افقی 330 درجه
هوزریل : از جنس آلومینیوم ،طول شیلنگ 20 متر با قطر 1 اینچ
کاربری :آتش نشانی

ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی آمیکو

شاسی :
ظرفیت مخزن آب :
ظرفیت مخزن فوم :
جنس مخازن :
پمپ آب :
مانیتور :
هوزریل :
کاربری :

مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی ولوو

شاسی :
ظرفیت مخزن آب :
ظرفیت مخزن فوم :
جنس مخازن :
پمپ آب :
مانیتور :
هوزریل :
کاربری :

ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی ایویکو

شاسی :26 تن
ظرفیت مخزن آب :10000
ظرفیت مخزن فوم :1000
جنس مخزن آب : ورق استنلس استیل 304
جنس مخزن فوم :ورق استنلس استیل 316
پمپ آب :
مانیتور :
هوزریل :
کاربری :

ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی بنز

شاسی :
ظرفیت مخزن آب :
ظرفیت مخزن فوم :
جنس مخازن :
پمپ آب :
مانیتور :
هوزریل :
کاربری :

مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی ولوو

شاسی :
ظرفیت مخزن آب :
ظرفیت مخزن فوم :
جنس مخازن :
پمپ آب :
مانیتور :
هوزریل :
کاربری :

ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی بنز 2635

شاسی :16 تن
ظرفیت مخزن آب :8000 لیتر
ظرفیت مخزن فوم :800 لیتر
جنس مخزن آب :ورق استنلس استیل
جنس مزخن فوم:ورق استنلس استیل
پمپ آب :4000 لیتر بر دقیقه ساخت ایران
مانیتور : ظرفیت 4000 لیتر بر دقیقه- برد 55الی  60 متر با گردش عمودی 15- تا 75 درجه و گردش افقی 330 درجه
هوزریل : از جنس آلومینیوم ،طول شیلنگ 20 متر با قطر 1 اینچ
کاربری :آتش نشانی

ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا