مثلث

خودرو های مدیریت بحران و امداد و نجات

با توجه به نیاز کاربران و نوع استفاده از این خودروها در سایت های مختلف عملیاتی (شهری ، صنعتی و جاده ای)، طراحی های متفاوتی جهت استقرار انواع تجهیزات امداد و نجات و ابزار آلات در آن ها انجام می شود. طراحی این خودروها بر اساس نوع شاسی، نوع استقرار تجهیزات مختلف و نیار کاربران طبق استاندارد های NFPA و IPS انجام می شوند.

ماشین مدیریت بحران و امداد و نجات آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
ماشین مدیریت بحران ماشین مدیریت بحران و امداد و نجات آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا و امداد و نجات آتش مهاران نوین آریا

خودرو مدیریت بحران و امداد و نجات کاپرا

wpDataTable with provided ID not found!
ماشین مدیریت بحران و امداد و نجات آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
ماشین مدیریت بحران و امداد و نجات آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا

خودرو مدیریت بحران و امداد و نجات ایسوزو

wpDataTable with provided ID not found!

خودرو مدیریت بحران و امداد و نجات فوتون

wpDataTable with provided ID not found!
ماشین مدیریت بحران و امداد و نجات آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
ماشین مدیریت بحران و امداد و نجات آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا

خودرو مدیریت بحران و امداد و نجات ایسوزو

wpDataTable with provided ID not found!

خودرو مدیریت بحران و امداد و نجات کاپرا

wpDataTable with provided ID not found!
ماشین مدیریت بحران و امداد و نجات آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
ماشین مدیریت بحران و امداد و نجات آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
ماشین مدیریت بحران و امداد و نجات آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا