Slide المان المان ماشین آتش نشانی | آتش مهاران نوین آریا ماشین آتش نشانی | آتش مهاران نوین آریا المان المان مثلث المان المان المان المان لوگو آتش مهاران | لوگو آتش مهاران نوین آریا
مثلث

ماشین آتش نشانی پیشرو

ماشین آتش نشانی پیشرو آتش مهاران با توجه به ابعاد شاسی، جهت اطفاء حریق های کوچک طراحی و تجهیز شده و در عملیات های شهری و سایت های کوچک صنعتی کاربرد دارد. این دسته از خودروهای آتش نشانی بر اساس ظرفیت شاسی و طبق استاندارد های NFPA و IPS ، با توجه به نیاز کاربران جهت استفاده در سایت های مورد نظر طراحی و تجهیز می شوند.

ماشین های آتش نشانی پیشرو آتش مهاران نوین آریا
ماشین های آتش نشانی پیشرو آتش مهاران نوین آریا
icon triangle min

ماشین آتش نشانی پیشرو ایسوزو

شاسی :
ظرفیت مخزن آب :
ظرفیت مخزن فوم :
جنس مخازن :
پمپ آب :
مانیتور :
هوزریل :
کاربری :

ماشین های آتش نشانی پیشرو آتش مهاران نوین آریا
icon triangle min

ماشین آتش نشانی پیشرو پادرا سفارشی

شاسی :
ظرفیت مخزن آب :
ظرفیت مخزن فوم :
جنس مخازن :
پمپ آب :
مانیتور :
هوزریل :
کاربری :

ماشین های آتش نشانی پیشرو آتش مهاران نوین آریا
icon triangle min

ماشین آتش نشانی پیشرو کاپرا

شاسی :
ظرفیت مخزن آب :
ظرفیت مخزن فوم :
جنس مخازن :
پمپ آب :
مانیتور :
هوزریل :
کاربری :

icon triangle min

ماشین آتش نشانی پیشرو پادرا پودر

شاسی :
ظرفیت مخزن آب :
ظرفیت مخزن فوم :
جنس مخازن :
پمپ آب :
مانیتور :
هوزریل :
کاربری :

leading fire engines padra poudr