مثلث

موتور سیکلت های پیشرو

دو ویژگی سریع و چابک بودن، سبب شده که این وسیله نقلیه مناسب برای ترافیک های شهری، معابر تنگ، جاده های کوهستانی و خاکی بوده و جهت واکنش سریع در عملیات های اطفاء حریق و امداد از آن استفاده می شود.

موتور سیکلت های پیشرو آتش نشانی آتش مهاران
موتورهای سیکلت های پیشرو آتش مهاران

موتور سیکلت آتش نشانی مجهزبه سیستم واترمیست

ویژگی اصلی این نوع موتور سیکلت تجهیز واترمیست نصب شده بر روی آن می باشد که امکان عملیات اطفاء و کنترل حریق های کوچک و متوسط را برای آتش نشان فراهم می کند. این مجموعه شامل دو مخزن آب و فوم به همراه کپسول هوای فشرده (عامل فشار) می باشد.

wpDataTable with provided ID not found!
موتور سیکلت های پیشرو آتش نشانی آتش مهاران
موتور سیکلت های پیشرو آتش نشانی آتش مهاران
مثلث

موتور سیکلت آتش نشانی

این نوع موتورسیکلت جهت اطفاء و کنترل حریق های کوچک طراحی شده و امکان طراحی و تجهیز بر روی انواع مختلف شاسی های موتور سیکلت را دارد.

wpDataTable with provided ID not found!

موتور سیکلت امداد

موتورسیکلت های امداد با توجه به نیاز کاربر و نوع خدمات قابل ارائه طراحی و تولید می شوند. تجهیزات مورد نیاز کاربر در فضاهای طراحی شده نصب شده تا در زمان مورد نیاز به سرعت و سهولت در اختیار کاربر قرار بگیرند.

wpDataTable with provided ID not found!
موتور سیکلت های پیشرو آتش نشانی آتش مهاران