مثلث

خودروهای آتش نشانی پیشرو

خودروهای آتش نشانی پیشرو با توجه به ابعاد شاسی، جهت اطفاء حریق های کوچک طراحی و تجهیز شده و کاربرد در عملیات های شهری و سایت های کوچک صنعتی دارد. این دسته از خودروهای آتش نشانی بر اساس ظرفیت شاسی و طبق استاندارد های NFPA و IPS ، با توجه به نیاز کاربران جهت استفاده در سایت های مورد نظر طراحی و تجهیز می شوند.

ماشین های آتش نشانی پیشرو آتش مهاران نوین آریا
ماشین های آتش نشانی پیشرو آتش مهاران نوین آریا

خودرو آتش نشانی پیشرو ایسوزو

wpDataTable with provided ID not found!
ماشین های آتش نشانی پیشرو آتش مهاران نوین آریا
ماشین های آتش نشانی پیشرو آتش مهاران نوین آریا

خودرو آتش نشانی پیشرو کاپرا

wpDataTable with provided ID not found!