محرك إطفاء شبه ثقيل

ماشین آتش نشانی نیمه سنگین | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا

محرك إطفاء شبه ثقيل