مثلث

ماشین های سنگین آتش نشانی

با توجه به طراحی، امکانات و ظرفیت بالای مخازن آب و فوم از این مدل خودروها در عملیات های بزرگ اطفاء حریق صنعتی و شهری استفاده می شوند. این مدل از خودروهای سنگین آتش نشانی بر اساس ظرفیت شاسی، طبق استانداردهای NFPA و IPS و با توجه به نیاز کاربران جهت استفاده در سایت های مورد نظر طراحی و ساخته می شوند.

ماشین آتش نشانی اسکانیا | آتش مهاران نوین آریا
ماشین آتش نشانی اسکانیا | آتش مهاران نوین آریا
مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی ایسوزو

wpDataTable with provided ID not found!
ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی ایویکو

wpDataTable with provided ID not found!
مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی بنز

سازه کابین ها: پروفیل استنلس استیل
بدنه کابین ها: آلومینیوم
انتقال قدرت: NMV

wpDataTable with provided ID not found!
ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی آمیکو

wpDataTable with provided ID not found!
ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی آمیکو

مخرن پودر خشک: 250 (کیلوگرم)
سازه کابین ها: پروفیل استنلس استیل
بدنه کابین ها: آلومینیوم

wpDataTable with provided ID not found!
مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی ولوو

wpDataTable with provided ID not found!
ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی ایویکو

wpDataTable with provided ID not found!
ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی بنز

wpDataTable with provided ID not found!
مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی ولوو

wpDataTable with provided ID not found!
ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
مثلث

ماشین سنگین آتش نشانی بنز

wpDataTable with provided ID not found!
ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
ماشین سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا