تولید تجهیزات دانش بنیان آتش-نشانی با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان | آتش مهاران نوین آریا
تولید تجهیزات دانش بنیان آتش نشانی با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 800 492 آتش مهاران نوین آریا

تولید تجهیزات دانش بنیان آتش نشانی با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

نقش به سزای شرکت اتش مهاران در افزایش کمی و کیفی تجهیزات دانش بنیان آتش نشانی قابل ستایش است . بر اساس همکاری ارزشمند مراکز علمی نظیر شهرک علمی و…

ادامه مطلب
حضور مدیرعامل آتش مهاران در گردهمایی مدیران فرودگاه های کشور | آتش مهاران نوین آریا
حضور مدیرعامل آتش مهاران در گردهمایی مدیران فرودگاه های کشور 800 492 آتش مهاران نوین آریا

حضور مدیرعامل آتش مهاران در گردهمایی مدیران فرودگاه های کشور

با توجه به سوابق درخشان همکاری گروه صنعتی اتش مهاران با مراکز فرودگاهی کشور ، حضور مدیرعامل اتش مهاران در جمع مدیران فرودگاه های کشور سبب توسعه این …

ادامه مطلب